آیا فولکس‌واگن می‌تواند از پس رقبای چینی بربیاید؟ | کار تو رنت

0 69


آیا فولکس‌واگن می‌تواند از پس رقبای چینی بربیاید؟ | کار تو رنت


تولیدکنندگان چینی بسیار رقابتی عمل می‌کنند و مدیر عامل فولکس واگن از این موضوع نگران است.

به گزارش مجله ماشین، فولکس‌واگن و دیگر خودروسازان آلمانی برای رقابت در صنعت خودروسازی که به سرعت در حال تغییر است، تحت فشار زیادی قرار دارند و این امر به ریسک‌های گسترده‌‌ای که بر اقتصاد بزرگی مانند آلمان تأثیر می‌گذارد اشاره دارد.

یکی از مدیران ارشد گروه فولکس واگن که برای بررسی وضعیت رقابت به چین فرستاده شده است، گزارش داد که فولکس‌واگن در مسابقه خودروهای الکتریکی در چین شکست خورده است و هیچ شانسی برای عقب افتادن خود ندارد.

فولکس‌واگن در طول همه‌گیری در بازار چین جا مانده و متوجه شده است که رقبای محلی آن با گسترش دامنه محصولات خودروهای الکتریکی خود مزیت‌هایی کسب می‌کنند.

این رقبای جدید چینی اکنون شروع به نگاه کردن به بازار اروپا کرده اند. این وضعیت به دلیل قیمت بالای انرژی، ناشی از وابستگی فولکس‌واگن و دیگر خودروسازان آلمانی به منابع انرژی روسیه، دشوارتر شده است.

تسلا به یک عنصر رقابتی جدی برای خودروسازان آلمانی تبدیل شده است. رقبای مبتنی بر نوآوری مانند تسلا، خودروسازان سنتی را مجبور می‌کنند تا به سرعت خود را تطبیق دهند یا در خطر از دست دادن موقعیت خود در بازار قرار می‌گیرند.

S
Leave A Reply

Your email address will not be published.