خط تولید پورشه پانامرا 2024 در لایپزیگ | کار تو رنت

0 13


خط تولید پورشه پانامرا 2024 در لایپزیگ | کار تو رنت


مجله ماشین – هفته گذشته با پانامرای جدید آشنا شدیم و اکنون دو میلیونمین پورشه در کارخانه لایپزیگ تولید شد. پورشه ۲ کارخانه دارد، خط تولید پانامرا این کارخانه که پس از کارخانه اصلی اشتوتگارت در لایپزیگ تاسیس شد، بسیار حائز اهمیت است. از آنجایی که هر نمونه از این مدل از سال ۲۰۰۹ در اینجا تولید شده است، پانامرا عنوان “یک لایپزیگ واقعی” را یدک می کشد.

عکس: پورشه

S
Leave A Reply

Your email address will not be published.