گزارش تصویری فرمول یک بلژیک ۲۰۲۳ | کار تو رنت

0 62


گزارش تصویری فرمول یک بلژیک ۲۰۲۳ | کار تو رنت


سیزدهمین مرحله مسابقات جهانی فرمول یک ۲۰۲۳ در بلژیک برگزار شد. در این مسابقه رانندگان تیم ردبول مقام اول و دوم را کسب کردند. همچنینی لکلرک راننده تیم فراری بروی روی سکو رفت.

S
Leave A Reply

Your email address will not be published.